Meistaranemar úr

Deild kennslu- og menntunarfræði

Málþinginu er lokið og sjást hér aðeins erindi nemenda sem hafa samþykkt að hafa þau áfram aðgengileg.
Ástrós Þóra Valsdóttir
Málleg samskipti í leikskóla: Samræður starfsmanna leikskóla við börn sem hafa íslensku sem annað mál
Leiðbeinandi: Dr. Sigríður Ólafsdóttir

Í þessari rannsókn voru skoðuð málleg samskipti starfsmanna við leikskólabörn með íslensku sem annað tungumál (ísl2 börn). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að Ísl2 börn eru að jafnaði með mun minni íslenskan orðaforða en börn sem eiga íslensku að móðurmáli (ísl1). Meginmarkmið rannsóknarinnar voru að skoða samræður kennara og annarra starfsmanna við ísl2 leikskólabörn og bera saman við samræður þeirra við börn með íslensku sem móðurmál (ísl1). Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta starfsmenn og fjögur ísl2 leikskólabörn ásamt 21 ísl1 barni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ísl2 börnin fengu færri orð á mínútu og orðin voru að meðaltali algengari en orðin sem notuð voru í samræðum við ísl1 börnin. Þá fengu ísl2 börnin í meira mæli beina orðræðu á meðan ísl1 börnin fengu meira af orðainnlögnum og opnum spurningum. Sjá kynninguna ->

Bryndís Björg Guðmundsdóttir
Gangi þér allt að sólu: Skólastjóri nýtir hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda til að efla kennslufræðilega forystu og þróa faglegt lærdómssamfélag
Leiðbeinandi: Dr. Anna Kristín Sigurðardóttir

Markmiðið með þessari starfendarannsókn var að efla rannsakanda sem kennslufræðilegan leiðtoga í faglegu lærdómssamfélagi. Hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda (e. lesson study) var leiðarljósið í ferlinu og var hún notuð til að nálgast viðfangsefnið. Þátttakendur í rannsókninni fyrir utan mig voru, kennarar í skólanum mínum og óbeinir þátttakendur voru nemendur þeirra. Helstu rannsóknargögn voru dagbókarskrif mín og hljóðupptökur af samtölum og fundum með kennurum og nemendum eftir rannsóknarkennslustundirnar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær helstar að rannsóknarkennslustundir eru ákjósanlegt tæki til skólaþróunar og styrkir samband kennara og skólastjóra. Sjá kynninguna ->

Share this: